Rekvizīti

INGRID D. AS
Reģistrācijas numurs – LV40003179349
Ielejas, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280
Tel./Fax: +371 6 3222002, +371 6 3291750
E-pasts: ingridd@ingridd.lv
AS „SEB banka” – LV82UNLA0028700467193

Juridiskā adrese

Ielejas, Laidzes pagasts, Talsu novads, Latvija, LV 3280
Reģistrācijas numurs – LV40003179349

Ražošanas bāze

Ielejas, Laidzes pagasts, Talsu novads, Latvija, LV 3280
Tel./fax + 371 632 22002
ingridd@ingridd.lv

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Grahoļskis
janis@ingridd.lv

Grāmatvedība

Jaunā iela 29, Talsi, LV 3201 
Tel. + 371 63291751 
Fax + 371 63291750 
ingridd@ingridd.lv 

Veikals "Meža dārzs"

Jaunā iela 29, Talsi, LV 3201 
Rudīte Kantore 
Mob. tel. +371 26585660 
Tel. + 371 63291752 
veikals@ingridd.lv 

Tirdzniecības vadītājs Baltijas valstīs

Rūdolfs Grahoļskis
Mob.tel. +371 26373604
rudolfs@ingridd.lv

Zāģētavas vadītājs

Rinalds Spirga
Tel./fax + 371 632 22002
Mob. tel. +371  29136399
rinalds@ingridd.lv

Kātu ražošana

Edgars Šakals
Mob. tel. +371 28635657
edgars.sakals@ingridd.lv

JOY OF NATURE

Krista Grahoļska
Tirdzniecības vadītāja
Mob.tel. +371 20260229
shop@joyofnaturelv.com

Bankas konti

Swedbank AS –    LV02HABA0551002419452
AS „SEB banka” – LV82UNLA0028700467193